Projectes

Més de 60.000 persones estan a l’atur al Baix Llobregat, segons dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació de la Generalitat. Un 14% són joves i gairebé la meitat són persones majors de 45 anys. A Central Parc generem oportunitats d’inserció per a aquestes persones a través de l’agricultura ecològica promovent la formació i posant en valor finques abandonades del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Joves de 16 a 21 anys
El jovent és un dels col·lectius més vulnerables de la nostra societat. Amb més d’un 50% de taxa d’atur juvenil, aquells que no tenen estudis bàsics finalitzats ni experiència laboral són els que menys possibilitats tenen d’inserir-se en el mercat laboral i, per tant, de tenir accés a una estabilitat econòmica que els permeti independitzar-se i desenvolupar-se com a personse adultes. Nosaltres apostem per millorar la formació d’aquests joves, perquè obtinguin una formació bàsica i segueixin formant-se durant uns anys, per tal que en un futur proper siguin més competitius i augmentin les seves possibilitats d’optar a un lloc de treball.

Els joves que participen a Central Parc estan cursant el curs de PFI (Programa de Formació i Inserció), en l’especialitat agropecuària, a Sant Boi de Llobregat. Mitjantçant aquest curs, d’un any de durada, els joves reprenen les assignatures necessàries per examinar-se de l’ESO en finalitzar el curs. A més, s’especialitzen en un ofici, sobre el qual participen en sessions teòrico-pràctiques. Central Parc realitza la formació teòrico-pràctica de les competències relacionades amb l’agricultura entre els mesos d’octubre i abril. Durant els mesos de maig i juny, els joves també poden realitzar les seves pràctiques professionals a la nostra cooperativa. En finalitzar el curs, poden accedir a l’examen d’ESO o bé continuar estudiant a l’escola d’adults. I, posteriorment, seguir estudiant un grau mig o bé inserir-se en el mercat laboral.

A través d’un conveni signat amb els Departaments de Medi Ambient i d’Educació de l’Ajuntament de Sant Boi i amb l’ONG DESOS Opció Solidària, l’Ajuntament col·labora amb la selecció dels joves que cursen el PFI en les diverses especialitzats, així com de derivar-los a la nostra cooperativa per a la formació agrícola i les pràctiques professionals.

Aturats de llarga durada majors de 45 anys
A Sant Boi hi ha unes 2.000 persones majors de 45 anys que porten més de dos anys a l’atur i que han esgotat la prestació econòmica. Moltes d’elles provinents del sector de la construcció, i la majoria amb càrregues familiars. El nostre objectiu és oferir una formació en agricultura ecològica durant un any, període en el qual poden observar i participar dels cultius i treballs dels diferents productes i temporades, per augmentar així les seves possibilitats de reinserció en el mercat laboral, en l’àmbit de l’agricultura. Aquesta formació es desenvolupa en un espai de gairebé mitja hectàrea, i la collita resultant es destina a l’autoconsum per a aquestes persones, i cobrir així part de les necessitats bàsiques d’alimentació amb un producte ecològic i d’alta qualitat. No es tracta d’una donació, sinó que dignifiquem aquesta aportació i valorem el producte a canvi d’unes hores de feina setmanal que els usuaris realitzen a les parcel·les de la cooperativa.

Està demostrat que el treball a l’aire lliure, el contacte amb la natura i el fet de plantar i recol·lectar el propi aliment, així com el treball en equip, és una teràpia excel·lent per augmentar l’autoestima, la qual cosa és imprescindible a l’hora d’incrementar les possibilitats de reinserir-se en el mercat laboral.

L’empresa municipal de Sant Boi de Llobregat CORESSA, especialitzada en la formació i promoció laboral a la ciutat, és l’encarregada de fer la selecció de les persones que participen en el projecte.

Refugiats o demandants d’asil

El món viu la pitjor crisi de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. Violència, conflictes armats, desastres naturals, violacions de drets humans o persecucions van forçar 12,4 milions de persones a abandonar casa seva l’any 2015. Durant el 2016 ja han mort 4.690 persones al mar Mediterrani i, de mitjana, cada minut 24 persones s’han vist obligades a fugir de casa seva. Nosaltres volem respondre davant aquesta situació d’emergència internacional derivada dels conflictes als països del Sud. Hem d’actuar davant la necessitat social urgent de les persones refugiades i demandants d’asil que arriben a les nostres comunitats. Volem continuar amb la nostra idea d’abordar problemàtiques d’àmbit local amb perspectiva global.

Hem firmat un conveni amb la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) per tal que persones refugiades o demandants d’asil residents a Sant Boi o a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i provinents de 5 països diferents participin en el nostre projecte de formació i ocupació. Totes han viscut contextos personals molt difícils i es troben en una situació personal, econòmica i psicològica molt vulnerable. La seva integració en la nostra societat és una urgència perquè puguin refer les seves vides i trobar un allotjament propi amb els seus ingressos en el període de temps legal atorgat per les autoritats, inferior a un any.

La nostra cooperativa ofereix formació sobre agricultura ecològica centrada en el cultiu de fruites, verdures i hortalisses. A més, els productes que cultiven amb el suport dels nostres formadors ajuden a cobrir la seva alimentació setmanal i la de les seves famílies. Durant el 2017 tenim intenció d’ampliar la formació en agricultura ecològica a 10 persones refugiades i demandants d’asil, amb els expedients en procés d’acceptació o ja acceptats. En finalitzar l’any hauran adquirit la formació necessària per treballar l’agricultura ecològica en la nostra parcel·la o en una altra.

Persones que compleixen mesures penals alternatives

Durant l’any 2015, a Catalunya més de 12.000 persones diferents van complir una pena de Treballs en Benefici de la Comunitat (TBC). Aquest tipus de condemna és la forma més habitual entre les anomenades mesures penals alternatives. Per aplicar-la es necessita el consentiment del penat ja que l’obliga a oferir la seva cooperació no retribuïda en determinades activitats d’utilitat pública. Una de les opcions que poden escollir aquestes persones és la participació en tallers o programes de formació.

Des de Central Parc col·laborem amb el Departament de Justícia de la Generalitat per ajudar persones penades amb sentències curtes a qui se’ls ofereix la possibilitat de realitzar un treball en benefici de la comunitat en comptes d’ingressar a presó o pagar una multa. El nostre acord estableix que persones provinents del Garraf, el Baix Llobregat i l’Alt Penedès realitzen tasques de suport a les nostres parcel·les productives. Més enllà de la seva reinserció social, el seu treball dóna suport a la nostra activitat productiva.