Més enllà de produir i comercialitzar hortalisses i fruites de proximitat, a Central Parc generem oportunitats d’inserció per a persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat. A través de l’agricultura ecològica, promovem la formació i posem en valor finques abandonades del Parc Agrari del Baix Llobregat. També recuperem varietats tradicionals amb l’objectiu de tornar a posar en valor espècies autòctones.

El nostre projecte neix com a resposta a les problemàtiques sorgides a partir de la crisi que va començar l’any 2008. La falta d’ocupació ha afectat de forma virulenta al jovent, amb una taxa d’atur molt elevada entre noies i nois sense els estudis bàsics finalitzats ni experiència laboral. Un altre dels col·lectius on més ha repercutit la crisi són les persones majors de 45 anys, sovint aturades de llarga durada i amb problemes per tornar a accedir al mercat laboral.

La crisi econòmica i ocupacional ha coincidit amb la crisi europea de drets humans davant l’emergència de les persones refugiades. Milions de persones s’han vist obligades a abandonar casa seva a causa de la violència, els conflictes armats, les violacions de drets humans o les persecucions.

Des de Central Parc volem abordar problemàtiques d’àmbit local amb perspectiva global i la situació de les persones refugiades suposa una necessitat social que cal afrontar. La seva integració en la nostra societat és una urgència perquè puguin refer les seves vides i trobar un allotjament propi en el període de temps legal atorgat per les autoritats, inferior a un any.

Davant d’aquesta situació, des de la nostra cooperativa oferim formacions teòriques i pràctiques en agricultura ecològica per a persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat. El treball a l’aire lliure, el contacte amb la natura i el treball en equip suposen una teràpia excel·lent per augmentar l’autoestima, imprescindible a l’hora d’incrementar les possibilitats de reinserir-se en el mercat laboral.

Les activitats formatives generen collites que sovint es destinen a l’autoconsum per a les persones participants. D’aquesta manera, valorem les hores de feina dedicades a les parcel·les a canvi d’aliments que es poden endur a casa i cobrir part de les necessitats bàsiques d’alimentació amb un producte ecològic i d’alta qualitat.

Amb qui col·laborem?

Per abordar totes aquestes problemàtiques i treballar amb persones i col·lectius diversos, establim convenis i col·laborem amb entitats i projectes. Disposem d’un conveni signat amb els Departaments de Medi Ambient i d’Educació de l’Ajuntament de Sant Boi i l’ONG DESOS Opció Solidària per dinamitzar el Programa de Formació i Inserció (PFI), en l’especialitat agropecuària, a Sant Boi de Llobregat. El curs permet als nois i noies reprendre les assignatures necessàries per examinar-se de l’ESO en finalitzar el curs i especialitzar-se en l’ofici de la pagesia.

També comptem amb un conveni amb la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) per tal que persones refugiades o demandants d’asil participin en el nostre projecte de formació i ocupació. A més, col·laborem amb la Cooperativa Integral El Roser de Sant Boi amb el qual tenim un acord de cessió dels horts per desenvolupar activitats d’acció comunitària.

A més, a Central Parc treballem amb el Departament de Justícia de la Generalitat per ajudar persones penades amb sentències curtes a qui se’ls ofereix la possibilitat de realitzar Treballs en Benefici de la Comunitat (TBC). Més enllà de la seva reinserció social, el seu treball dóna suport a la nostra activitat productiva.

Nous serveis i activitats

La nostra cooperativa també ofereix una nova línia de serveis per a escoles, instituts, empreses, entitats i altres col·lectius. Les formacions i activitats lúdiques es poden dur a terme al Parc Agrari del Baix Llobregat o bé en altres espais, en funció de les necessitats de cada activitat. A més, comptem amb l’opció de dissenyar una formació a mida del col·lectiu interessat, en funció de les necessitats de l’organització i de la disponibilitat del tallerista de la cooperativa.

Memòria d'Activitats


Durant els darrers anys, hem desenvolupat tots els projectes que acabem d’enumerar. Si vols descobrir en què han consistit, qui n’ha format part i amb quina voluntat s’han impulsat, consulta tota la informació a les memòries d’activitats de la cooperativa!

Memòria d'Activitats

Octubre 2019 - Setembre 2020

Memòria d'Activitats

Octubre 2018 - Setembre 2019

Memòria d'Activitats

Octubre 2017 - Setembre 2018

Memòria d'Activitats

Octubre 2016 - Setembre 2017