La nostra cooperativa va néixer amb la voluntat de conservar, protegir i revaloritzar el Parc Agrari del Baix Llobregat, un pulmó verd enmig de l’àrea metropolitana de Barcelona. Un grup de persones i l’ONG DESOS Opció Solidària vam construir aquest projecte amb la voluntat de treballar per una societat més equitativa, sostenible i solidària.

La missió de la cooperativa és produir i comercialitzar hortalisses i fruites ecològiques i de proximitat, tot potenciant l’agricultura periurbana de Barcelona. Volem que la nostra activitat es configuri com a motor bàsic de transformació econòmica i social i de garantia de la sobirania alimentaria de l’àrea metropolitana, tot promovent la inclusió social de col·lectius en situació de vulnerabilitat. És a dir, la cooperativa s’emmarcaria dins de les entitats que realitzen la denominada Agricultura Social i que actualment es troba en plena expansió al nostre territori.

La visió de la cooperativa, manifestada a través de la recuperació i posada en cultiu de terres agrícoles actualment abandonades o en desús, és participar en un sistema econòmic just, equitatiu i sostenible, respectuós amb el medi ambient i amb la salut de les persones, i promoure i fomentar els principis de proximitat i temporalitat.

Valors

Igualtat d'oportuniats
Justícia
Sostenibilitat
Solidaritat

Què fem?


Recuperem espais en desús o abandonats del Parc Agrari del Baix Llobregat a Sant Boi i els revaloritzem a través de la producció i comercialització de verdures i hortalisses ecològiques. Fomentem pràctiques més sostenibles amb el medi ambient i promovem la formació i la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat.

Per fer sostenible tot el projecte, impulsem altres accions. Descobreix la nostra història.

Saber més

Equip


Col·laboradors


Cofundadors/es